Placement at Ways2Capital

It’s a matter of great pleasure to inform that 44 of our students have been selected on the post of Business Analyst at exclusive campus at BITR. Excerpts of the letter is as follows :

 1. Aleem Niyazi
 2. Amar Lalwani
 3. Animesh Kumar Sharma
 4. Anirudh Sharma
 5. Anjali Panjwani
 6. Archana Ojha
 7. Ayush Khare
 8. Ayushi Sharma
 9. Chhaya Rani Thakur
 10. D Yogesh Kumar
 11. Daksh Kumar
 12. Deep Sarkar
 13. Devendra Dadsena
 14. Devyansh Dev Singh
 15. Diksha Tiwari
 16. Diksha Yadav
 17. E. Shivganesh
 18. Gayatri Tripathi
 19. Harsha Ahirao
 20. Ishan Mahto
 21. Mohd. Ashraf
 22. Mohd. Habibur Rahman
 23. N. Sai Teja
 24. Neha Singh
 25. P Yashwant Kumar
 26. Pooja Mishra
 27. Prachi Khapre
 28. Pragati Soni
 29. Priyanshu Upadhyay
 30. Pushpa Das Mahapatra
 31. Raj Ranjan Jha
 32. Ram Sharma
 33. Rashmi Agrawal
 34. Ravi Ranjan Yadav
 35. Ritu Shrivas
 36. Saurabh Swarnakar
 37. Shubham Juneja
 38. Siddhesh Chitnavis
 39. Sriparna Banerjee
 40. Subrat Biswas
 41. Sudhir Kumar
 42. Suman Rathi
 43. Utkarsh Agnivanshi
 44. Vartika Pandey


Leave a Reply